mistagog
| mistagoga

f
m
Religió

Persona que inicia en els misteris.