mitologització

f
Mitologia

Procés consistent a interpretar conceptualment i filosòficament els mites en llur contingut concret, és a dir, més enllà de la idea primera, elemental, de la qual el mite vol ésser expressió plàstica.

Fins a un cert punt la mitologització correspon al procés d'idolatria o hipostatització del significat (en la mesura que aquest ja no és pres com a símbol que remet a quelcom diferent, ans com a significat mateix). La ulterior elaboració racional que d’aquesta identificació entre significant i significat comporta la mitologització és precisament l’objecte contra el qual es dirigeix la desmitologització.