mixinoïdeus

m
pl
Ictiologia

Ordre de vertebrats de la classe dels ciclòstoms, constituït per animals marins d’aspecte vermiforme, amb 5-15 sacs branquials, una sola aleta (caudal), dos parells de tentacles envoltant la boca i una sèrie de glàndules mucoses laterals de disposició metamèrica.

Els ulls són atrofiats. S'alimenten de peixos morts o malalts (s’introdueixen a llur interior i els devoren completament). Habiten el fons de les mars fredes i temperades, sovint soterrats al fang. Són rars a la Mediterrània.