mixomicets

micetozous, mixomicetos (es), Myxomycetes (en)
m
pl
Protistologia

Grup de protists, sovint inclòs sistemàticament dins els fongs, amb categoria de classe.

També són coneguts com a micetozous i són estudiats amb els protozous. Comprèn unes 450 espècies, que habiten en llocs ombrívols i humits dels boscs, sobre fusta o altres matèries orgàniques en descomposició. En la fase vegetativa, els mixomicets són masses protoplasmàtiques plurinucleades anomenades plasmodis, que llisquen sobre el substrat i s’alimenten de microorganismes i de partícules orgàniques diverses. Passat un quant temps, el plasmodi es fragmenta i es diferencia en esporangis, sovint pedunculats, els quals produeixen nombroses espores. Les espores són perdurants, i germinen en condicions d’humitat i de substrat adequades. En germinar, donen 4 zoòspores amb 1 o 2 flagels, les quals són anomenades mixoflagel·lades. Les zoòspores, bé que poden actuar d’isogàmetes, generalment perden els flagels i esdevenen mixamebes, les quals es fusionen de dues en dues i originen mixamebozigots, diploides, els quals s’uneixen i formen un nou plasmodi.