mobiliari

m

Conjunt de mobles d’una casa, d’una cambra, etc.