modalisme

m
Cristianisme

Doctrina cristiana, coneguda també com a monarquianisme i patripassianisme, segons la qual Déu és una sola i única persona, anomenada Pare, Fill o Esperit Sant només en relació amb la seva i diversa triple manifestació envers el món.

Estès durant els s. II i III, Sabel·li en fou el màxim representant. Combatut per Hipòlit de Roma, Tertul·lià i Dionís d’Alexandria, fou condemnat pel papa Calixt I.