mode

m
Música

Els modes grecs i gregorians

©

Successió, en una melodia, de tons i semitons situats d’una manera determinada i que constitueix una escala tipus.

La música medieval occidental eclesiàstica, inspirada en la música clàssica grega, tenia vuit modes, quatre d’autèntics i quatre de plagals. La música europea culta n'ha conservats dos, a partir del segle XVII: el major i el menor.