modelar

tr
Art

En pintura, representar amb exactitud el relleu (de les figures).