moderador

alentidor de neutrons
m
Física

Substància que hom fa servir en els reactors nuclears de fissió per tal de frenar els neutrons ràpids que es produeixen en les fissions i convertir-los en neutrons tèrmics (lents) capaços de provocar noves fissions.

El millor moderador és l’aigua pesant (òxid de deuteri), però també és el més car. Altres materials utilitzats com a moderadors són l’aigua, el grafit, el beril·li pur i l’òxid de beri·li.