Modesto Lafuente y Zamalloa

(Rabanal de los Caballeros, Castella, 1806 — Madrid, 25 d’octubre de 1866)

Historiador castellà.

Publicà el diari satíric “Fray Gerundio” (1837-42), de tendència progressista. La seva obra més important és la Historia General de España (1850-59), en trenta volums.