modulació

f
Fonètica i fonologia

Ús de formes que només apareixen en una successió gramatical de morfemes (accent, entonació, etc).