modulor

m
Arquitectura

Escala de proporcions arquitectòniques calculada per Le Corbusier i els seus col·laboradors.

Pren com a base dues sèries trobades mitjançant el nombre d’or i les proporcions humanes. Les dimensions base són 216 cm, corresponents a l’ésser humà amb un braç alçat, i la seva meitat de 108 cm; cal tenir present que l’alçada admesa per a l’esser humà és de 175 cm.