modus vivendi
*

Dret

Expressió que significa ‘manera de viure’, emprada en diversos camps per a indicar una acomodació o un arranjament individual o entre diverses persones o entitats.

Així, en dret civil significa una transacció entre dues parts contràries, i en dret internacional, un règim establert entre dos estats per tal de conciliar llurs interessos contraposats.