Moeche

Municipi de la província de la Corunya, Galícia, situat a la comarca de Ferrol.

El nucli del terme, de població disseminada, és Pereiro. L’economia es basa principalment en les activitats del sector primari i es complementen amb algunes indústries derivades.