molaritat

f
Química

Nombre de mols de solut continguts en un litre de solució.

Hom la representa per la lletra M. L’expressió HCl12M significa que 1 litre de la solució conté 12 mols d’àcid clorhídric (12 T 36,45 g), és a dir, 438 g/l de HCl. Si hom agafa 0,5 l de la solució precedent, la concentració serà 12M, però contindrà només 6 mols de solut.