Molí de Pals

Molí Gros, Mas Tafurer, castell de Sant Miquel

El Molí de Pals

© Jaume Ferrández

Antiga masia fortificada i molí arrosser del municipi de Pals (Baix Empordà).

Envoltat d’arrossars, el molí arrosser se situa en una estructura arquitectònica del segle XVII afegida a un antic molí fariner i habitacle fortalesa d’estil gòtic. El molí arrosser continua funcionant i està ben conservat. El canal que porta l’aigua fins al Molí de Pals prové del rec del Molí i forneix la bassa, que també es manté en bon estat de conservació. Els mecanismes del molí arrosser del començament del segle XX (aspirador del gra, instal·lació i circuit per a la neteja del gra, assecador, sala de cilindres, etc.) es troben en ple funcionament, tot i que en l’actualitat l’energia per a fer-los funcionar procedeix d’una central hidroelèctrica moderna. L’antic obrador conserva dos jocs de moles, amb la mola volandera (o corredora) i la mola sotana, cobertes pel riscle (o caixa).

El molí de Pals, que feu construir Jaume Giner l’any 1452, pertanyia als comtes de Peralada. Segons alguns documents, el castell de Sant Miquel (conegut també com Mas Tafurer) es trobava en aquest mateix indret. Sembla que el Mas Tafurer i el molí arrosser eren edificis independents i que amb els anys acabaren formant un sol cos, amb graners, estenedors d’arròs i habitatges per als jornalers, masovers i moliners i les seves respectives famílies. 

Actualment la central elèctrica, en funcionament des del 1910, produeix electricitat, que ven a Enher i que alhora empra per a cobrir les necessitats del molí arrosser. L’any 1987 la família Parals, actual propietària, restaurà el molí per a la producció d’arròs, que comercialitza amb el nom de Molí de Pals.