Molí del Vinyers

Restes del Molí del Vinyers (Avinyó)

© C.I.C. - Moià

Antic mas en ruïnes situat al sector N del municipi d’Avinyó (Bages), uns quilòmetres al NE del nucli de Santa Eugènia de Relat.