molls

m
pl
Oficis manuals

Instrument en forma de tisores, amb les dues làmines adequades a l’objecte que hagi de pinçar, emprat per a agafar, transportar, etc, objectes calents.