Monells

Edifici del municipi de Sant Bartomeu del Grau (Osona).