monòcit

m
Biologia

Leucòcit gros (de 9 a 12 μ de diàmetre en l’home), mononuclear, amb granulacions protoplasmàtiques atzuròfiles.

Efectua una intensa activitat fagocitària en les inflamacions i en els teixits infectats.