monodia

f
Música

Cant a una sola veu.

És pròpia del cant pla, de la música trobadoresca o dels cants tradicionals. A partir del 1600 el terme designà una composició per a una veu sola i baix xifrat (monodia acompanyada).