monofiletisme

m
Biologia

Teoria evolucionista relativa als sistemes filogenètics en els quals hom suposa que una branca jeràrquica qualsevol o un tronc taxonòmic deriva d’una única forma fonamental.