monoglicèrid

m
Bioquímica

Èster de la glicerina i un àcid gras.

Es forma durant la digestió intestinal. En les cèl·lules de la mucosa intestinal dels animals superiors s’acila mitjançant acilcoenzim A i dóna diacilglicèrid.