monoic
| monoica

ambisexuat, androgin
adj
Botànica

Dit de les plantes que tenen les flors masculines i les femenines en un mateix individu.