monopsoni

m
Economia

Monopoli de demanda.

És una forma de mercat en què hi ha un únic comprador enfront d’una oferta atomitzada.