monotremes

ornitodelfs
m
pl
Mastologia

Ordre de mamífers de la subclasse dels prototeris, que comprèn la família dels ornitorrínquids i la família dels taquiglòssids.