mont Athos

’Αθως (el)

Muntanya de Grècia que constitueix la més oriental de les tres penínsules de la Calcídica (2.032 m).

Per extensió, el nom Mont Athos designa tota la península i el territori autònom i monàstic que l’ocupa.