mont Tàber

Eminència d’uns 15 m d’altitud situada al Barri Gòtic de Barcelona.

Constitueix el centre on fou erigit el nucli originari de la ciutat. És totalment cobert d’obra.