Montalbà

Antic terme del municipi de Vilagrassa (Urgell), al S de la vila, prop del mas d’Estadella.

S'esmenta el 1082 en la donació del comte de Barcelona a Miró Riculf; Ramon Galceran de Pinós el donà el 1197 a Santes Creus, que n'adquirí posteriorment la jurisdicció alta i baixa i mantingué el domini fins a la desamortització. Hi ha restes de l’antiga església de Santa Maria de Montalbà.