Montbau

Barri residencial perifèric del sector N de Barcelona, situat als vessants de la serra de Collserola, damunt el passeig de la Vall d’Hebron.

És un dels primers grans polígons (31 ha) promogut pel Patronat Municipal de l’Habitatge; fou realitzat en 1957-65 i projectat, en la primera fase, pels arquitectes G.Giráldez, P.López Iñigo i X.Subias i Fages (pla modificat per l’ajuntament, que afegí un pis d’alçada als blocs), i en la segona fase (1961) per P.López i J.Soteres, entre d’altres. La urbanització d’aquest sector, considerada la millor dels últims anys dins l’àrea de Barcelona, s’inspira en els principis urbanístics racionalistes definits pel CIAM. La població prevista era d’uns 10 000 h. Hi resideixen 6 973 h, principalment obrers qualificats i funcionaris. A la part més alta del vessant hom edificà posteriorment (1963-68) un grup de setanta habitatges unifamiliars projectats per Joan Bosch. A la part baixa, i a frec de la Vall d’Hebron, hom hi ha construït el velòdrom d’Horta (1983-84), obra dels arquitectes E.Bonell i F.Rius, que fou premi FAD l’any 1984 i que serà una de les instal·lacions de l’àrea olímpica de la Vall d’Hebron.