Montboló

Montbolo (fr)

Municipi del Vallespir, estès a l’esquerra del Tec, que constitueix entre Arles i els Banys d’Arles el límit sud del terme i els primers contraforts dels Aspres (roc Redó, 1 338 m).

Drenen el terme, a més, diversos afluents del Tec, com el torrent de Bonabosc i el riu Ample (límit nord-oriental). El territori és en gran part boscat (el bosc de Montboló, a l’W, és a la vall de Bonabosc). L’agricultura és molt pobra; la superfície agrícola es limita a 184 ha destinades a arbres fruiters (2 ha), vinya (1 ha), cereals (1 ha) i, sobretot, a pastures i farratge (179 ha). El cens ramader és baix (30 caps d’oví i prop de 80 de cabrum). La funció de segona residència ha donat una mica de vida a l’economia, que es manté en part gràcies al sanatori del Solà i a diversos establiments mèdics i centres de vacances. Hi ha nombrosos masos i cortals dispersos pel terme. El poble (104 h [1982]; 576 m alt) és centrat per l’església, romànica, de Sant Andreu, en part fortificada, de nau única i dos absis i flanquejada per dos campanars quadrats. El 1033 fou donat pel comte Guillem de Besalú al monestir de Santa Maria d’Arles.