Monteixo

Cim del municipi d’Alins (Pallars Sobirà).