Monterrey

Capital de l’estat de Nuevo León, Mèxic.

Situada en una vall fèrtil, a 540 m d’alçada, a la sortida d’un pas de la Sierra Madre Oriental. De planta ortogonal, és un nucli industrial, potenciat per les seves comunicacions ferroviàries amb Laredo (Texas, EUA), la ciutat de Mèxic i el port de Tampico. Es beneficia de l’energia hidroelèctrica provinent de la gran presa de Falcón, al Río Bravo, i dels recursos miners (carbó, ferro i plom) de Coahuila. Indústries siderúrgiques, químiques (àcids i fibres sintètiques), automòbils, materials elèctrics, elaboració del tabac, ceràmica i tèxtil. Universitat de Nuevo León (1933) i de Labastida (1947). Institut de Tecnologia. Fundada el 1579, franciscans mallorquins n'evangelitzaren el territori. Fou poc important fins al final del s XIX, que hom hi féu arribar el ferrocarril i n'impulsà la industrialització, accentuada des del 1939.