Montpelier

Capital de l’estat de Vermont, EUA.

Situada al NW de Barre, té indústries tèxtils.