Montreux

Ciutat del cantó de Vaud, Suïssa.

Situada a la vora dreta del llac Léman, forma, de fet, dos municipis: Montreux-Châtelard i Montreux-Planches. Nucli d’indústria tèxtil i alimentària, i centre turístic. Hi tingué lloc, el 20 de juliol de 1936, l’anomenada convenció de Montreux, que definia el règim jurídic internacional aplicable als estrets turcs del Bòsfor i dels Dardanels. Establia la llibertat de trànsit de les naus de comerç dels estats amb els quals Turquia no estigués en guerra, i la reglamentació del trànsit de les naus de guerra en temps de pau. En temps de guerra, prohibició de trànsit als vaixells de guerra dels bel·ligerants si Turquia romania neutral, i subjecció a reglamentació feta per Turquia en el cas que aquesta fos bel·ligerant. La convenció fou renovada el 1951.