Monumenta Germaniae Historica

Col·lecció de fonts històriques medievals d’Alemanya i d’Europa, fundada i inicialment dirigida (1823-18) per G.H.Pertz i publicada primer per la Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde, i, després, per altres entitats, com l’Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Consta de diverses sèries: Scriptores, Leges, Diplomata, Antiquitates, Epistolae, etc. Des del 1840 n'aparegueren edicions escolars.