morabit

marabut
m
Islamisme

Predicador musulmà que aconseguia de reunir un grup de deixebles o de fundar una confraria mística.