Mordòvia

República de Rússia.

La capital és Saransk. Situada al NW de l’elevació del Volga, és formada, a la part nord-occidental, per la plana d’Oka-Don, amb formes acumulatives de relleu, i al SE, per l’elevació del Volga, tallada per una espessa xarxa de barrancs. De clima continental moderat, té, com a temperatures mitjanes extremes, -11,2°C pel gener i 19,2°C pel juliol, i uns 450-525 mm de precipitacions anuals. Amb sòls de txernozem i selvàtics, la torba domina a les valls dels rius —el Mokša, afluent de l’Oka, amb els seus afluents (el Vad, el Satis, el Sivin’ i l’Issa), i el Sura, de 110 km, afluent del Volga, amb el seu afluent (l’Alatyr’)—, al·luvials i humides; els boscs, principalment de fullatge caduc, ocupen el 24,2% de la superfície de la república, als massissos de l’W i el N, vora els rius Mokša, Vad i Alatyr’. La població és integrada per una majoria de russos (60%) i per mordovians (34%), tàtars i ucraïnesos; la densitat (37 h/km2) és superior en les regions centrals i orientals, i la població urbana és del 40%. Disposa de diversos recursos naturals (calcària, dolomia, torba, guix, marga, argila i gres) i té indústria desenvolupada: prevalentment lleugera, alimentària i forestal fins el 1950, d’aleshores ençà és representada per branques progressives de construccions mecàniques, indústria del metall (amb el 50% dels treballadors industrials de la república) i una creixent indústria química. Pel que fa a l’economia rural, cal destacar la producció de cereals i de patates, que exporta a d’altres regions de Rússia, i la ramaderia (bovins i porcins). Amb una xarxa ferroviària d’uns 500 km, hi ha un ampli bescanvi de productes amb la resta de Rússia (exportació de màquines, ciment, pissarra, sucre, conserves i medicaments; importació de combustible, metalls, equips industrials, de transport i agrícoles, fusta i articles de la indústria lleugera). Constituït en oblast' autònoma el 1930, el 1934 fou declarada república autònoma de la República Soviètica Federada de Rússia. Amb la dissolució de l’URSS (1991), passà a ser República de la Federació Russa.