morfofonologia

f
Fonètica i fonologia

Segons Trubetskoj, part de la fonologia que analitza l’estructura fonològica dels morfemes, estudia les modificacions fòniques de combinació que afecten els morfemes en grups de morfemes i decideixen la totalitat de mutacions fòniques amb funció morfològica.