Moriles

Municipi de la província de Còrdova, Andalusia, situat a La Campiña, al NE de Puente Genil.

L’economia es basa sobretot en l’agricultura i la ramaderia. Les activitats industrials deriven del sector primari: hi és remarcable l’elaboració d’olis i vins.