morlà

m
Numismàtica i sigil·lografia

Diner de billó encunyat a la seca de Morlàs o Morlasas, castell prop de Pau, a Bearn.

Els diners morlans, a nom de Cèntul I, foren encunyats des del 819 fins a mitjan s XIII, i llurs emissions circularen abundosament per les regions pirinenques de la península Ibèrica. A Aragó, foren importades pels gascons al s XII. A Catalunya, documents barcelonesos del 1457 recullen la prohibició de circulació de la moneda morlanesa.