mormó
| mormona

f
m
Cristianisme

Membre de l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, més coneguda com a Església Mormona.