Moroni

Capital de les Comores, a la Grande Comore.

Centre administratiu, econòmic i eclesiàstic de les Comores, monopolitza el mercat interior de l’arxipèlag.