mosca

f

Mosca

Petit clap de pèl que hom es deixa créixer entre el llavi inferior i el mentó.