mosca de la carn

Sarcophaga carnaria (nc.)
f
Entomologia

Mosca de la carn

Ryszard (CC BY-NC 2.0)

Mosca de la família dels múscids, d’uns 15 mm de llargada, de tòrax amb el fons gris i amb bandes negres longitudinals i d’abdomen amb quadrets negres sobre un fons gris.

És notable pel fet d’ésser vivípara. Les femelles dipositen les larves en la carn en descomposició, en cadàvers i en ferides. És perillosa, car pot transmetre diverses malalties infeccioses. És comuna als Països Catalans.