Mosquera

Indret del municipi de Tremp (Pallars Jussà).