Mosquera

Caseria del municipi d’Alcanalí (Marina Alta), situat al vessant dret de la vall de Xaló.

Antiga alqueria islàmica, fou lloc de moriscs (el 1602 tenia 39 focs) de la fillola d’Ondara. Formà part, amb Alcanalí, de la baronia d'Alcanalí i Mosquera. A la fi del s. XVI hi fou bastida l’església de Sant Joan.