mosquetó

m
Escalada

Mosquetó amb tancament automàtic

Estri, emprat en l’escalada, en forma d’anella, generalment ovalada (uns 9 × 5 cm), d’acer o d’aliatges lleugers, que, mitjançant un ressort, pot obrir-se vers l’interior a fi de passar-hi una corda o el forat d’un pitó.