mosquitera

mosquitera (es), mosquito net (en)
f

Pavelló de gasa amb què hom cobreix el llit per evitar que hi entrin els mosquits.