mossèn

m

Persona a la qual hom dóna el tractament de mossèn.